Amerikansk kopparand
  Oxyura jamaicensis
  Ruddy Duck
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Tjäder  
Tetrao urogallus  
Western Capercaillie  
Järpe
Tetrastes bonasia
Hazel Grouse

Ändrat släkte enligt Tk december 2010. Tidigare Bonasa / Changed genus, following STC, Dec 2010.


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2007-05-00 Västmanland 
Gunnar Fernqvist

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Svalan 
Bilder på Google 


Växjö, Småland, mars 2008.
Foto: Johannes Rydström

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300