Vattenrall
  Rallus aquaticus
  Water Rail
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Mindre sumphöna  
Porzana parva  
Little Crake  
Kornknarr
Crex crex
Corn Crake


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2008-08-09 - Kornknarren - en riktig doldis 
Artikel i UNT

Artfaktablad jordbruksfåglar 
Sofnet.org / Nerladdningsbar PDF

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2011-05-16 Lervik, Gästrikland 
Martin Alexandersson

2013-05-24 Lervik, Gästrikland 
Marcus Thuresson

Länkar till ljudfiler på arten finns Ljudfiler / Sound files

2002-07-11 Mästermyr, Gotland 
Örjan Rudstedt / www.verdus.se

2007-05-20 Almåsa, Malmö, Skåne 
Sven Silow / www.microbirding.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Södergårdsviken, Småland, den 18 juni 2006.
Foto: Lars Petersson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300