Orientvadarsvala
  Glareola maldivarum
  Oriental Pratincole
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Tretåig mås  
Rissa tridactyla  
Black-legged Kittiwake  
Svartvingad vadarsvala
Glareola nordmanni
Black-winged Pratincole


Fynd/RecordsFynd / Records

28/29  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2001-07-19 Svartvingad vadarsvala i Skåne! 
Notis på C3-webben av Mattias Ullman

2004 Roadrunner 4/04 - Svartvingad vadarsvala vid Ledskär 
Kort om fyndet vid Ledskär den 8 augusti 2004

2007 Roadrunner 3/07 - Dalarnas första vadarsvala 
Kort om fyndet vid Hansjö den 15 maj 2007

Artpresentation på Wikipedia 

Fynd av obestämda vadarsvalor 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2004-08-08 Ledskärsviken, Uppland 
Dale Ricketts

2008-08-10 Stenåsabadet, Öland 
Svante Martinsson

2008-10-02 Ottenby, Öland 
Zackarias Svensson

2011-05-30--31 Angarnsjöängen, Uppland 
Magnus Corell

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Hansjö, Dalarna, den 16 maj 2007.
Foto: Weine Erlandsson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300