Större strandpipare
  Charadrius hiaticula
  Common Ringed Plover
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Svartbent strandpipare  
Charadrius alexandrinus  
Kentish Plover  
Mindre strandpipare
Charadrius dubius
Little Ringed Plover


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2008-04-30 Uppsala reningsverk, Uppland 
Zackarias Svensson

2009-04-26 Torslandaviken, Göteborg, Västergötland 
Lars Lundmark / www.larslundmark.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Tofta kile, Bohuslän, den 5 maj 2007.
Foto: Peter Hvass

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300