Mindre strandpipare
  Charadrius dubius
  Little Ringed Plover
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Mongolpipare  
Charadrius mongolus  
Lesser Sand Plover  
Svartbent strandpipare
Charadrius alexandrinus
Kentish Plover


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2006 Roadrunner 3/07 - Långstannande svartbent vid Ottenby 
Kort om fyndet vid Ottenby sommaren 2006

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2012-08-01 Hjälstaviken, Uppland 
Digitalis81

2015-05-02 Böda Hamn, Öland 
Robin Isaksson

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Hahns fiskarstugor, Öland, den 26 maj 2006.
Foto: Ingemar Larsson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300