Tofsvipa
  Vanellus vanellus
  Northern Lapwing
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Sumpvipa  
Vanellus leucurus  
White-tailed Lapwing  
Stäppvipa
Vanellus gregarius
Sociable Lapwing


Fynd/RecordsFynd / Records

10/11  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

 
 / http://www.wildlifevideopicture.se/movies/steppvipa.mpg

2010-05-11 Salsta, Uppland 
Martin Molin

2010-05-11 Salsta, Uppland 
Zacke Svensson

2011-06-27 Barkarby flygfält, Uppland 
Johan Wallin

2011-06-28 30-meterskärret, Järvafältet, Uppland 
Johan Wallin

2011-07-20 Svartsjö, Uppland 
Dale Ricketts/Arne Moberg

2011-09-10 Morups tånge, Halland 
Chritopher Gullander

2011-09-10 Morups tånge, Halland 
Karl-David Arvidsson / www.wildlifevideopicture.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Backamo flygfält, Bohuslän, den 13 juli 1999.
Foto: Mikael Nord

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300