Skärfläcka
  Recurvirostra avosetta
  Pied Avocet
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Stäppvipa  
Vanellus gregarius  
Sociable Lapwing  
Tofsvipa
Vanellus vanellus
Northern Lapwing


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad jordbruksfåglar 
Sofnet.org / Nerladdningsbar PDF

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2000-04-00 Västmanland 
Gunnar Fernqvist

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Stockholm, Uppland, den 19 april 2008.
Foto: Hans Bister

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300