Mindre lira
  Puffinus puffinus
  Manx Shearwater
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Smådopping  
Tachybaptus ruficollis  
Little Grebe  
Balearisk lira
Puffinus mauretanicus
Balearic Shearwater


Fynd/RecordsFynd / Records

34/34  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2003 Roadrunner 4/03 - Blåsdagar gav många kryss 
Storyn kring fynden av tre medelhavsliror på olika lokaler längs västkusten i augusti-september 2003

2004 Roadrunner 4/04 - Kråkudden ballesäkrast i landet 
Kort om fyndet vid Kråkudden den 21 augusti och den 14 september 2004

2007 Roadrunner 4/07 - Kul på Kullen 
Storyn kring fyndet av balearisk lira vid Kullen den 28-29 juli 2007

2008-08-14 Fyrtal i liror  
Notis på C3-webben

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Kullaberg, Skåne, den 29 juli 2007.
Foto: Alf Petersson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300