Mosnäppa
  Calidris temminckii
  Temminck's Stint
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Rödhalsad snäppa  
Calidris ruficollis  
Red-necked Stint  
Långtåsnäppa
Calidris subminuta
Long-toed Stint


Fynd/RecordsFynd / Records

1/1  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2004 Roadrunner 1/04 - Mega retro - Långtåsnäppan vid Ottenby 
Nils Kjellén

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Ottenby, Öland, den 28 oktober 1977.
Foto: Kalle Källebrink

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300