Prärielöpare
  Calidris subruficollis
  Buff-breasted Sandpiper
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Sandsnäppa  
Calidris pusilla  
Semipalmated Sandpiper  
Tuvsnäppa
Calidris melanotos
Pectoral Sandpiper


Fynd/RecordsFynd / Records

372/379

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2004 Roadrunner 3/04 - Tre tunga märkarter vid Ottenby 
Kort om fyndet vid Ottenby den 3 juli 2004

2005 Roadrunner 4/05 - Gott om tuvsnäppor 
Kort om det 10-tal fynd som gjordes hösten 2005

2006 Roadrunner 4/06 - Uppskattad uppmärksamhet 
Kort om flera fynd under hösten 2006

2007-09-22 50 år sedan första tuvsnäppan  
Notis på C3-webben

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2005-07-21 Råbydammen, Skåne 
Richard Ek

2006-09-27 Båden, Öland 
Tobias Berger

2008-09-18 Busör, Halland 
Karl-David Arvidsson

2009-10-10 Sebybadet, Öland 
Tommy Magnusson

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Råbydammen, Skåne, den 26 juli 2005.
Foto: Markus Tallroth

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300