Kustsnäppa
  Calidris canutus
  Red Knot
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Myrsnäppa  
Calidris falcinellus  
Broad-billed Sandpiper  
Brushane
Calidris pugnax
Ruff

Byter släktesnamn från Philomachus till Calidris (Taxonomikommittén april 2014).


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Samtliga återfynd tom 2005 
NRM/Ringmärkningscentralen / www.nrm.se

Återfynd söder om Sahara 
NRM/Ringmärkningscentralen / www.nrm.se

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2008-05 Vadarmix, Gotland 
Per Smitterberg / www.blacku.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Angarn, Uppland, den 26 april 2008.
Foto: Hans Bister

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300