Myrspov
  Limosa lapponica
  Bar-tailed Godwit
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Hudsonspov  
Limosa haemastica  
Hudsonian Godwit  
Rödspov
Limosa limosa
Black-tailed Godwit


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2004 Roadrunner 3/04 - Isländsk rödspov 
Kort om fyndet vid Angarn den 5 juni 2004

2006 Roadrunner 4/06 - Isländsk rödspov 
Kort om fyndutvecklingen av Isländsk rödspov

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Fältbestämning av islandica 
Rrk Skåne – Alexander Hellquist

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2006-08-26 
Karl-David Arvidsson - Limosa l. islandica

2007-04-23 Getterön, Halland 
Karl-David Arvidsson

2012-09-22 Fågeltornsparkeringen, Getterön, Halland 
Karl-David Arvidsson – Limosa l. islandica

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Lindby, Öland, den 15 april 2006.
Foto: Hans Bister

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300