Dvärgspov
  Numenius minutus
  Little Whimbrel
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Myrspov  
Limosa lapponica  
Bar-tailed Godwit  
Storspov
Numenius arquata
Eurasian Curlew


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad jordbruksfåglar 
Sofnet.org / Nerladdningsbar PDF

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2008-05 Vadarmix, Gotland 
Per Smitterberg / www.blacku.se

2009-04-28 Stora Amundön, Göteborg, Västergötland 
Lars Lundmark / www.larslundmark.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Träslöv, Halland, mars 2005.
Foto: Lasse Olsson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300