Mindre gulbena
  Tringa flavipes
  Lesser Yellowlegs
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Dammsnäppa  
Tringa stagnatilis  
Marsh Sandpiper  
Rödbena
Tringa totanus
Common Redshank


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2008-04-28 Getterön, Halland 
Karl-David Arvidsson

2008-05 Vadarmix, Gotland 
Per Smitterberg / www.blacku.se

2013-04-00 Trönninge ängar, Halland 
Jan Gustavsson

Länkar till ljudfiler på arten finns Ljudfiler / Sound files

2005-07-02 Vamlingbo, Gotland 
Örjan Rudstedt / www.verdus.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Bua udde, Halland, den 19 januari 2003.
Foto: Mikael Nord

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300