Större gulbena
  Tringa melanoleuca
  Greater Yellowlegs
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Mindre gulbena  
Tringa flavipes  
Lesser Yellowlegs  
Gluttsnäppa
Tringa nebularia
Common Greenshank


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2009-07-19 Stora Amundön, Göteborg, Västergötland 
Lars Lundmark / www.larslundmark.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Getterön, Halland, den 21 augusti 2006.
Foto: Mikael Nord

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300