Gluttsnäppa
  Tringa nebularia
  Common Greenshank
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Ökenlöpare  
Cursorius cursor  
Cream-coloured Courser  
Större gulbena
Tringa melanoleuca
Greater Yellowlegs


Fynd/RecordsFynd / Records

3/3  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300