Havssula
  Morus bassanus
  Northern Gannet
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Toppskarv  
Phalacrocorax aristotelis  
European Shag  
Dvärgskarv
Microcarbo pygmaeus
Pygmy Cormorant

Artepitetet ändras från pygmeus till pygmaeus för att följa korrekt latin (2019).


Fynd/RecordsFynd / Records

1/1  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2007 Roadrunner 4/07 - Mega retro - Dvärgskarven i Ljungbyholm 
Hans Bister

2017 februari – Nytt släktnamn, Microcarbo i stället för Phalacrocorax 
Taxonomikommittén

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Ljungbyholm, Småland, juli 1913. Fågeln finns nu på Riksmuséet i Stockholm.
Foto: Hans Bister

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300