Svartvingad vadarsvala
  Glareola nordmanni
  Black-winged Pratincole
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Ismås  
Pagophila eburnea  
Ivory Gull  
Tretåig mås
Rissa tridactyla
Black-legged Kittiwake


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på Wikipedia 

Tretåig mås - för första gången påvisad häckande i Sverige 
Sven Mathiasson  / www.nidingensvanner.se

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2008-10-05 Hönö, Bohuslän 
Svante Martinsson

2012-01-29 Kattvik, Skåne 
Jan Gustavsson

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Träslövsläge, Halland, den 1 mars 2008.
Foto: Mikael Nord

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300