Skräntärna
  Hydroprogne caspia
  Caspian Tern
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Småtärna  
Sternula albifrons  
Little Tern  
Kentsk tärna
Thalasseus sandvicensis
Sandwich Tern


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2009-04-07 Splitt av kentsk tärna  
Notis på C3-webben

2017 februari – Nytt släktnamn, Thalasseus i stället för Sterna 
Taxonomikommittén

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2009-04-25 Stora Amundön, Göteborg, Västergötland 
Lars Lundmark / www.larslundmark.se

2010-07-31 Sandön, Skåne 
Magnus Corell - Henrik Ehrenberg märker kentska tärnor

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Getterön, Halland, den 26 maj 2007.
Foto: Mikael Nord

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300