Tygeltärna
  Onychoprion anaethetus
  Bridled Tern
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Rosentärna  
Sterna dougallii  
Roseate Tern  
Sottärna
Onychoprion fuscatus
Sooty Tern


Fynd/RecordsFynd / Records

1/2  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2007 Roadrunner 3/07 - Mega retro - Sottärnorna på Hallands Väderö 
Magnus Corell

Artpresentation på Wikipedia 

Fynd av obestämd sot-/tygeltärna 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post
© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300