Stäppflyghöna
  Syrrhaptes paradoxus
  Pallas's Sandgrouse
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Skogsduva  
Columba oenas  
Stock Dove  
Tamduva
Columba livia var. domestica
Feral Pigeon


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Stockholm, Uppland, den 26 november 2006.
Foto: Tomas Lundquist

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300