Större turturduva
  Streptopelia orientalis
  Oriental Turtle Dove
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Spetsstjärtad duva  
Zenaida macroura  
Mourning Dove  
Turkduva
Streptopelia decaocto
Eurasian Collared Dove


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2009-04-28 Säby Gård, Järvafältet, Uppland 
Johan Wallin

Länkar till ljudfiler på arten finns Ljudfiler / Sound files

2005-06-06 Burgsvik, Gotland 
Örjan Rudstedt / www.verdus.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Morup, Halland, den 18 september 2004.
Foto: Mikael Nord

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300