Spetsstjärtad duva
  Zenaida macroura
  Mourning Dove
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Gök  
Cuculus canorus  
Common Cuckoo  
Skatgök
Clamator glandarius
Great Spotted Cuckoo


Fynd/RecordsFynd / Records

6/6  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2004 Roadrunner 2/04 - Skatgök i Ångermanland 
Kort om fyndet vid Sångsand den 28 juli 2001

2004 Roadrunner 3/04 - Ny stänkare på tvåårsdagen av den vitvingade lärkan 
Kort om fyndet på Tofta skjutfält den 7 juli 2004

2004-07-07 Skatgök (Clamator glandarius) på Gotland  
Notis på C3-webben av Lars Hansson

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Nasume myr, Gotland, den 7 juli 2004.
Foto: Björn Lilja

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300