Sparvuggla
  Glaucidium passerinum
  Eurasian Pygmy Owl
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Pärluggla  
Aegolius funereus  
Boreal Owl  
Minervauggla
Athene noctua
Little Owl


Fynd/RecordsFynd / Records

8/8  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Första minervan för Sverige - Lomma, Skåne, 1817.
Foto: Lars R. Lundqvist/Zoologiska Museet i Lund

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300