Nattskärra
  Caprimulgus europaeus
  European Nigthjar
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Taggstjärtseglare  
Hirundapus caudacutus  
White-throated Needletail  
Ökennattskärra
Caprimulgus aegyptius
Egyptian Nightjar


Fynd/RecordsFynd / Records

1/1  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2003 Roadrunner 1/03 - Mega retro - Ökennattskärran på Stora Karlsö 
Bosse Nyberg

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Stora Karlsö, Gotland, den 22 maj 1972.
Foto: Stellan Hedgren

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300