Gråspett
  Picus canus
  Grey-headed Woodpecker
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Spillkråka  
Dryocopus martius  
Black Woodpecker  
Gröngöling
Picus viridis
European Green Woodpecker


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2001-05-00 Tidö slott, Västmanland 
Gunnar Fernqvist

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Ottenby, Öland, oktober 2006.
Foto: Stefan Oscarsson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300