Vitvingad lärka
  Alauda leucoptera
  White-winged Lark
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Tofslärka  
Galerida cristata  
Crested Lark  
Sånglärka
Alauda arvensis
Eurasian Skylark


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad jordbruksfåglar 
Sofnet.org

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till ljudfiler på arten finns Ljudfiler / Sound files

2002-03-30 Faludden, Gotland 
Örjan Rudstedt / www.verdus.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Utteros, Halland, den 23 juni 2005.
Foto: Mikael Nord

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300