Svarthalsad dopping
  Podiceps nigricollis
  Black-necked Grebe
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Vit stork  
Ciconia ciconia  
White Stork  
Svart stork
Ciconia nigra
Black Stork


Fynd/RecordsFynd / Records

Ca 718 / Approx. 718 - Artens status som häckfågel i Sverige är oklar. / It is unclear whether the species breeds in Sweden.

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2000-05-02 Evlinge, Uppland 
Timo Samanen

2001-08-03 Vadboden, Hornborgasjön, Västergötland 
Lennart Sund / www.fagelklubben.se

2002-06-22--28 Vadsjön, Södermanland 
Dale Ricketts

2002-06-23 Vadsjön, Södermanland 
Magnus Corell

2011-06-23 Angarnsjöängen, Uppland 
Magnus Corell

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Ottenby, Öland, den 27 augusti 2006.
Foto: Stefan Oscarsson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300