Tundrapiplärka
  Anthus gustavi
  Pechora Pipit
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Hedpiplärka  
Anthus rubescens  
Buff-bellied Pipit  
Rödstrupig piplärka
Anthus cervinus
Red-throated Pipit


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2013-09-15 Äspet, Åhus, Skåne 
Björn Svärd

2014-09-00 Björkängs havsbad, Varberg, Halland 
Karl-David Arvidsson

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Beijershamn, Öland, den 13 maj 2008.
Foto: Markus Tallroth

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300