Alpjärnsparv
  Prunella collaris
  Alpine Accentor
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Svartstrupig järnsparv  
Prunella atrogularis  
Black-throated Accentor  
Sibirisk järnsparv
Prunella montanella
Siberian Accentor

72 ex. av fynden gjordes under invasionen hösten 2016–våren 2017 [Fågelåret 2017:163]


Fynd/RecordsFynd / Records

9/9  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2000-10-12 Sibirisk järnsparv i Uppland 
Notis på C3-webben

2007 Roadrunner 2/07 - Sibjärnen vid Flisviken, Part I 
Storyn kring fyndet vid Flisviken den 18 februari - 3 mars 2007

2007 Roadrunner 2/07 - Sibjärnen vid Flisviken, Part II 
Storyn kring fyndet vid Flisviken den 18 februari - 3 mars 2007

2007-02-18 Sibirisk järnsparv i Sundre  
Gotlands Ornitologiska Förening / www.blacku.se

2007-02-18 Sibjärn på Gotland!  
Notis på C3-webben

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2000-10-10 Örskär, Uppland 
Magnus Unger

2000-10-13 Örskär, Uppland 
Timo Samanen

2007-02-18--03-03 Flisviken, Gotland 
Lars Tydén

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Flisviken, Gotland, den 21 februari 2007.
Foto: Ola Sandberg

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300