Vit stork
  Ciconia ciconia
  White Stork
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Skedstork  
Platalea leucorodia  
Eurasian Spoonbill  
Bronsibis
Plegadis falcinellus
Glossy Ibis


Fynd/RecordsFynd / Records

35/38  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2003 Roadrunner 3/03 - Bronsibis i Skåne och Halland 
Kort om fynden vid Sote mosse den 5 maj och i Halmstad den 6-25 maj 2003

2003 Roadrunner 4/03 - Bronsibis – ny art för Värmland 
Kort om fyndet vid Kilsviken den 14 september - 7 oktober 2003

2004 Roadrunner 4/04 - Bronsibis förgyllde hösten 
Kort om fyndet vid Rönnen - Löddesnäs den 23 september till 7 oktober 2004

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2001-09-15 Skänningedammarna, Östergötland 
Hans Bister

2002-09-23 Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland 
Lennart Sund / www.fagelklubben.se

2004-09-23--28 Rönnen, Skåne 
Dale Ricketts

2012-05-29 Triberga mosse, Öl 
Olof Gustafsson

Länkar till ljudfiler på arten finns Ljudfiler / Sound files

2004-09-23--28 Rönnen, Skåne 
Dale Ricketts - läte från bronsibis då den jagas av måsar / sound by the ibis while chased by gulls

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Löddesnäs, Skåne, den 2 oktober 2004.
Foto: Jens Morin

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300