Stare
  Sturnus vulgaris
  Common Starling
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Guldtrast  
Zoothera aurea  
White's Thrush  
Sibirisk trast
Geokichla sibirica
Siberian Thrush

Ändrat släkte enligt Tk december 2010. Tidigare Zoothera / Changed genus, following STC, Dec 2010.


Fynd/RecordsFynd / Records

1/1  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2005 Roadrunner 4/05 - Mega retro - Sibirisk trast - taigans  
Patrik Wildjang

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Ottenby, Öland, den 11 september 1990.
Foto: Tommie Skoog

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300