Grågås
  Anser anser
  Greylag Goose
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Spetsbergsgås  
Anser brachyrhynchus  
Pink-footed Goose  
Sädgås
Anser fabalis
Bean Goose


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2008-05-06 Sädgåsens taxonomi  
Notis på C3-webben

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2000-04-00 Strömsholm, Västmanland 
Gunnar Fernqvist

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Svalan 
Bilder på Google 


Vendelsjön, Uppland, den 23 mars 2008.
Foto: Tomas Lundquist

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300