Stäppsångare
  Iduna caligata
  Booted Warbler
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Eksångare  
Iduna pallida  
Olivaceous Warbler  
Saxaulsångare
Iduna rama
Sykes's Warbler

Ändrat släkte enligt Tk december 2012. Tidigare Hippolais / Changed genus, following STC, Dec 2012.


Fynd/RecordsFynd / Records

2/2  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2002 Roadrunner 3/02 - Gråsångare, Ottenby 
Kort om fyndet vid Ottenby den 19 augusti 2002

2002 Roadrunner 4/02 - Gråsångaren som kan bli ett nytt kryss redan nästa år 
Storyn kring fyndet vid Ottenby den 19 augusti 2002

2002-08-19 Gråsångare (P. c. rama) ringmärkt på Ottenby! 
Notis på C3-webben av Richard Ek

Artpresentation på Wikipedia 

Fynd av obestämd stäpp-/saxaulsångare: 1/1 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Ottenby, Öland, den 19 augusti 2002.
Foto: Johan Eriksson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300