Sädgås
  Anser fabalis
  Bean Goose
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Bläsgås  
Anser albifrons  
Greater White-fronted Goose  
Spetsbergsgås
Anser brachyrhynchus
Pink-footed Goose


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2008-01-04 Klintehamn, Gotland 
Per Smitterberg / www.blacku.se

2011-10-09 Lunedet, Karlskoga, Värmland 
Stefan Göransson

2014-10-20 Segerstad, Öland 
Sven Larsson

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Svalan 
Bilder på Google 


Göteborg, Västergötland, den 15 december 2007.
Foto: Björn Dellming

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300