Provencesångare
  Sylvia undata
  Dartford Warbler
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Rostsångare  
Sylvia inornata  
Western Subalpine Warbler  
Rödstrupig sångare
Sylvia cantillans
Eastern Subalpine Warbler

2014-04-15: Genom Taxonomikommitténs rapport nr 5 har rödstrupig sångare splittats i tre arter: rostsångare Sylvia inornatus med underarterna inornatus och iberiae), moltonisångare S. subalpina (monotypisk) och rödstrupig sångare S. cantillans med underarterna cantillans och albistriata). Raritetskommittén har omgranskat fynden och det finns nu två godkända rostsångare, en godkänd moltonisångare och 12 godkända rödstrupiga. Övriga fynd är obestämda rostsångare s.lat. (Fågelåret 2016-2017).


Fynd/RecordsFynd / Records

75/75  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2002 Roadrunner 4/02 - Kökskryss på Getterön 
Kort om fyndet på Getterön den 26-28 september 2002.

2005 Roadrunner 3/05 - Öar långt ut hot spots för rödstrupe 
Storyn kring fynden på Horssten, Uppland den 24 maj och på Utklippan, Blekinge, 31 maj - 2 juni 2005

2006 Roadrunner 3/06 - Två rödstrupiga sångare även i våras 
Kort om fynden vid Snöstorp den 7 maj och på Eggegrund den 3 juni 2006

2007-04-28 Tidig rödstrupig sångare  
Notis på C3-webben

2008-09-06 Split: Rödstrupig sångare  
Notis på C3-webben

Artpresentation på Wikipedia 

Läs mer om rödstrupig sångar-komplexet i Tk:s Rapport 5 i Vår Fågelvärld nummer 2/2014 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2002-05-11 Södra lundspetsen, Ottenby, Öland 
Magnus Corell / elcorell

2006-05-07 Snöstorp, Halland 
Karl-David Arvidsson / www.wildlifevideopicture.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Snöstorp, Halland, den 7 maj 2006.
Foto: Magnus Rahm

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300