Provencesångare
  Sylvia undata
  Dartford Warbler
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Sammetshätta  
Sylvia melanocephala  
Sardinian Warbler  
Rödstrupig sångare
Sylvia cantillans
Subalpine Warbler

2014-04-15: Genom Taxonomikommitténs rapport nr 5 har rödstrupig sångare splittats i tre arter: rostsångare (Sylvia inornatus inornatus/iberiae), moltonisångare (S. subalpina) och rödstrupig sångare (S. cantillans cantillans/albistriata). Raritetskommittén håller till följd av detta på med en granskning av alla de svenska fynden av "rödstrupig sångare". Till dess att granskningen har slutförts står alla fynden kvar som rödstrupig sångare i raritetskatalogen. Så snart granskningen är avslutad kommer en uppdelning av de svenska fynden enligt den nya artindelningen att göras så långt det är möjligt.


Fynd/RecordsFynd / Records

75/75  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2002 Roadrunner 4/02 - Kökskryss på Getterön 
Kort om fyndet på Getterön den 26-28 september 2002.

2005 Roadrunner 3/05 - Öar långt ut hot spots för rödstrupe 
Storyn kring fynden på Horssten, Uppland den 24 maj och på Utklippan, Blekinge, 31 maj - 2 juni 2005

2006 Roadrunner 3/06 - Två rödstrupiga sångare även i våras 
Kort om fynden vid Snöstorp den 7 maj och på Eggegrund den 3 juni 2006

2007-04-28 Tidig rödstrupig sångare  
Notis på C3-webben

2008-09-06 Split: Rödstrupig sångare  
Notis på C3-webben

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2002-05-11 Södra lundspetsen, Ottenby, Öland 
Magnus Corell / elcorell

2006-05-07 Snöstorp, Halland 
Karl-David Arvidsson / www.wildlifevideopicture.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Snöstorp, Halland, den 7 maj 2006.
Foto: Magnus Rahm

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300