Svarthätta
  Sylvia atricapilla
  Eurasian Blackcap
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Höksångare  
Sylvia nisoria  
Barred Warbler  
Trädgårdssångare
Sylvia borin
Garden Warbler


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till ljudfiler på arten finns Ljudfiler / Sound files

2002-05-26 Grötlingbo prästänge, Gotland 
Örjan Rudstedt / www.verdus.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Getterön, Halland, juli 2004.
Foto: Lasse Olsson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300