Entita
  Pecile palustris
  Marsh Tit
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Lappmes  
Poecile cinctus  
Siberian Tit  
Talltita
Pecile montanus
Willow Tit

Ändrat släkte enligt Tk december 2012. Tidigare Parus / Changed genus, following STC, Dec 2012.


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Fältbestämning av entita och talltita 
Hans-Georg Wallentinus / www.angarngruppen.se

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2010-04-29 Skultuna, Västmanland 
Gunnar Fernqvist

Länkar till ljudfiler på arten finns Ljudfiler / Sound files

2007-11-04 Enskatan, Burvik, Västerbotten 
Erik Normark / www.fagelguiden.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Stockholm, Uppland, den 3 januari 2007.
Foto: Hans Bister

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300