Talltita
  Pecile montanus
  Willow Tit
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Blåmes  
Cyanistes caeruleus  
Eurasian Blue Tit  
Lappmes
Poecile cinctus
Siberian Tit

Ändrat släkte enligt Tk december 2012. Tidigare Parus / Changed genus, following STC, Dec 2012.


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2004 Roadrunner 1/05 - Dansk med flyt / Början på en invasion 
Kort om fynd i södra Sverige i slutet av 2004

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2006-06-00 Rågen, Härjedalen 
Gunnar Fernqvist

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Gottsunda, Uppland, den 20 november 2004.
Foto: Stefan Oscarsson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300