Svartmes
  Periparus ater
  Coal Tit
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Entita  
Pecile palustris  
Marsh Tit  
Tofsmes
Lophophanes cristatus
Crested Tit

Ändrat släkte enligt Tk december 2012. Tidigare Parus / Changed genus, following STC, Dec 2012.


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2001-02-00 Västmanland 
Gunnar Fernqvist

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Västmanland den 4 mars 2006.
Foto: Bosse Carlsson

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300