Lappmes
  Poecile cinctus
  Siberian Tit
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Azurmes  
Cyanistes cyanus  
Azure Tit  
Blåmes
Cyanistes caeruleus
Eurasian Blue Tit

Ändrat släkte enligt Tk december 2012. Tidigare Parus / Changed genus, following STC, Dec 2012.


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Fältbestämning 
Rrk Skåne, Azurmes x Blåmes

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2007-03-00 Västerås, Västmanland 
Gunnar Fernqvist

2012-09-24 Nabben, Faslterbo, Sk 
Björn Malmhagen

2012-09-30 Nabben, Falsterbo, Sk 
Björn Malmhagen

Länkar till ljudfiler på arten finns Ljudfiler / Sound files

2005-05-29 Öja prästänge, Gotland 
Örjan Rudstedt / www.verdus.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Hisingen, Västergötland, den 12 december 2006.
Foto: Björn Dellming

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300