Talgoxe
  Parus major
  Great Tit
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Skäggmes  
Panurus biarmicus  
Bearded Reedling  
Pungmes
Remiz pendulinus
Eurasian Penduline Tit


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad på ArtDatabanken 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2005-04-22 Malmö, Skåne 
Börje Kollmats / www.borbird.se

2005-05-03 Getterön, Halland 
Karl-David Arvidsson

2010-05-24 Västerås, Västmanland 
Tommy Ryding

2011-04-18 Källstorps våtmark, Falkenberg, Halland 
Magnus Andersson

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Google 


Getterön, Halland, den 25 april 2005.
Foto: Mikael Nord

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300