Pilgrimsfalk
  Falco peregrinus
  Peregrine Falcon
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Törnskata  
Lanius collurio  
Red-backed Shrike  
Brun törnskata
Lanius cristatus
Brown Shrike


Fynd/RecordsFynd / Records

1/1  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Brun törnskata - för första gången anträffad i Sverige och Europa 
Sofnet.org / Vår Fågelvärld

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Nidingen, Halland, den 3 oktober 1984.
Foto: Dennis Kraft

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300