Rosenstare
  Pastor roseus
  Rose-coloured Starling
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Sibirisk trast  
Geokichla sibirica  
Siberian Thrush  
Stare
Sturnus vulgaris
Common Starling


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad jordbruksfåglar 
Sofnet.org

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

märkta som boungar och återfunna under vintern 
NRM/Ringmärkningscentralen / www.nrm.se

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2005-08-22 Getterön, Halland 
Karl-David Arvidsson

Länkar till ljudfiler på arten finns Ljudfiler / Sound files

2002-03 Mickels, Hablingbo, Gotland 
Örjan Rudstedt / www.verdus.se

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Getterön, Halland, den 20 maj 2007.
Foto: Mikael Nord

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300