Strömstare
  Cinclus cinclus
  White-throated Dipper
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Spansk sparv  
Passer hispaniolensis  
Spanish Sparrow  
Gråsparv
Passer domesticus
House Sparrow


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artfaktablad jordbruksfåglar 
Sofnet.org

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2000-04-22 Fullerö, Västerås, Västmanland 
Gunnar Fernqvist

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Stockholm, Uppland, den 6 april 2006.
Foto: Hans Bister

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300