Bändelkorsnäbb
  Loxia bifasciata
  Two-barred Crossbill
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Gulhämpling  
Serinus serinus  
European Serin  
Steglits
Carduelis carduelis
European Goldfinch


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på sofnet.org 

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2007-07-17 Getterön, Halland 
Karl-David Arvidsson

2010-10-16 Koggerudden, Falkenberg, Halland 
Magnus Andersson

2010-12-15 Trekanten, Uppland 
Gunnar Fernqvist

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Getterön, Halland, den 18 november 2005.
Foto: Mikael Nord

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300