Tofslunne
  Fratercula cirrhata
  Tufted Puffin
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Tamduva  
Columba livia var. domestica  
Feral Pigeon  
Stäppflyghöna
Syrrhaptes paradoxus
Pallas's Sandgrouse


Fynd/RecordsFynd / Records

1/1 Fynd efter 1889 (records after 1889) 74/100 Fynd före 1889 (records before 1889)  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2003 Roadrunner 2/03 - Mega retro - Stäppflyghönan i Ammarnäs 
Gunnar Rosqvist

Artpresentation på Wikipedia 

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Ammarnäs, Lyksele lappmark, juni 1969.
Foto: Roland Staav

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300