Svartbrynad albatross
  Thalassarche melanophris
  Black-browed Albatross
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Stormsvala  
Hydrobates pelagicus  
European Storm Petrel  
Mindre albatross
Thalassarche chlororhynchos
Yellow-nosed Albatross


Fynd/RecordsFynd / Records

1/1  

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2007 Roadrunner 3/07 - Albatrossen i Öresund 
Storyn kring fyndet i Öresund den 8 juli 2007

2007-06-30 Norge går på knock!  
Notis på C3-webben

2007-07-01 En mindre albatrossinflux?  
Notis på C3-webben

2007-07-09 Albatross siktad i Lomma 
Sydnytt, SVT

2007-07-09 Fritt fram att kryssa!  
Notis på C3-webben

2007-07-09 Sällsynt gäst från havet 
Notis i Aftonbladet

2007-07-12 Mindre albatross - splitt?  
Notis på C3-webben

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2007-02-08 Lomma, Skåne 
Kristian Ståhl - slideshow

2007-07-08 Mindre albatross - Part I 
Hans Larsson

2007-07-08 Mindre albatross - Part II 
Hans Larsson

2007-07-08 Mindre albatross - Part III 
Hans Larsson

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder i C3-galleriet 
Bilder på Svalan 
Bilder på Google 


Lomma södra, Skåne, den 8 juli 2007.
Foto: Kristian Ståhl

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300