Stormfågel
  Fulmarus glacialis
  Northern Fulmar
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Ob. gulnäbbad lira/scopolilira  
Calonectris borealis/diomedea  
Unid. Cory's/Scopoli's Shearwater  
Ob. atlant-/madeirapetrell
Pterodroma feae/madeira
Unid. Fea's/Zino's Petrel


Fynd/RecordsFynd / Records

3/3  

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

2001-10-29 Sammetspetrell sp. vid Hovs hallar 28 okt. 2001 
Notis på C3-webben av Mattias Ullman & David Erterius

2004-10-02 Atlant-/Madeirapetrell vid Mellbystrand 27 sept. 2004  
Notis på C3-webben av Magnus Wisth

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Google 


Hovs hallar, Skåne, den 28 oktober 2001. (Skannad från publikation, därav rastreringen.)
Foto: Hans Larsson (akvarell)

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300