Stjärtand
  Anas acuta
  Northern Pintail
Nya Svenska fågellistan
The Complete Checklist of Swedish Birds
Tillbaka till artlistan / Return to the list
Amerikansk kricka  
Anas carolinensis  
Green-winged Teal  
Kricka
Anas crecca
Eurasian Teal


Status Status / Status

Kategori / Category A-C

Krysstatus/Ranking Krysstatus / Ranking

Nöjda   Suktare

Länkar till video på arten finns Webbsidor / Websites

Artpresentation på Wikipedia 

Länkar till video på arten finns Video / Video files

2011-06-16 Hällefors, Västmanland 
Gunner Fernqvist

Bilder/Pictures Bilder / Pictures

Bilder på Svalan 
Bilder på Google 


Malsättra, Uppland, den 22 april 2007.
Foto: Hans Bister

Rapportera gärna nya länkar till oss. Påpeka också för oss om någon länk inte fungerar eller om ni upptäcker något annat fel.
 E-post

© Club300 ADMIN Till toppen av sidan
CLUB300